Missie

Cost Effective Feed Solutions heeft als doel om uitdagingen die veehouders tegen het lijf lopen bij het voederen van hun vee effectief en betaalbaar aan te pakken. 


TMR-broeiremmer

Voor wie bedoeld?

Allereerst, veel melkveebedrijven gebruiken een broeiremmer om het voer fris te houden bij zomerdag of bij 1 keer per 2 of 3 dagen voeren.  Daarnaast doen steeds meer bedrijven aan ‘compact voeren’ waardoor het aandeel ‘vrij water’ in het rantsoen toeneemt. Hierdoor neemt gelijktijdig ook de kans op broei in het voer toe met als gevolg voerverliezen en dalende voeropname. We willen u graag verwijzen naar de USP's en adviezen aangaande dit product op de webpagina TMR-Broeiremmer.

 

Aanleiding, productontwikkeling en prijszetting

Een veelgehoorde klacht bij klanten is de broeiremmers in het algemeen als veel te duur worden ervaren. Daarom heeft Cost Effective Feed Solutions een broeiremmer ontwikkeld met een prijszetting van ca. 60% incl. transport t.o.v. de in de markt aanwezige alternatieven. In eerste instantie is het product in 2018 ontwikkeld voor ons eigen melkvee-testbedrijf.  Vervolgens is het effectieve product naar aanleiding van klantvragen breder ingezet waarna besloten werd het via onze webshop aan de gehele veehouderij aan te bieden. Deze prijszetting willen we handhaven door efficient te werken zonder overhead, zonder PR-kosten en met een minimale werkmarge. 

 

Cost Effective Feed Solutions brengt u dé betaalbare broeiremmer voor uw TMR.

 


RUMIBUFFER, de natriumbicarbonaat 2.0

Daar wij als Cost Effective Feed Solutions voor Nederland dealer zijn van RUMIBUFFER willen we u dit product graag onder de aandacht brengen. Het is de opvolger van natriumbicarbonaat met een slow release karakter zodat een veel stabieler pensklimaat ontstaat dan met natriumbicarbonaat. Met als gevolg meer melk en betere gehalten. Daar de buffercapaciteit 200% is van natriumbicarbonaat kan is het product ronduit kosteneffectiever en past derhalve in onze productrange. 


Inkuilstimulant

Aan dit product wordt momenteel gewerkt zodat het voor het nieuwe inkuilseizoen beschikbaar is.


Natriumbicarbonaat / kopersulfaat / formaline