Natriumbicarbonaat / Voederureum 

Naast onze TMR-Broeiremmer en inkuilstimulanten bieden wij onze klanten de mogelijkheid om kosten effectief handelsproducten zoals natriumbicarbonaat, voederureum, kopersulfaat  te bestellen. Hiermee willen we op veebedrijven bijgedragen aan een reductie van kosten gerelateerd aan bedrijfsmiddelen. 

 

Natriumbicarbonaat als buffer in uw TMR is een absolute aanrader in de zomerperiode. Koeien zijn gevoelig voor pensverzuring en dit stukje ondersteuning middels pensbuffering is een welkome aanvulling. Adviesdosering 250-300 gram per dier per dag. 

Voederureum is in een aantal TMR-rantsoenen een welkome aanvulling waarbij onbestendig eiwit verstrekt wordt zonder dat hiermee het fosforgehalte in het rantsoen stijgt. De grof geoogste eerste snede gras van 2021 met een hoog NDF-gehalte en een laag eiwitgehalte en in veel gevallen een te hoog droge stofgehalte vereist additioneel onbestendig eiwit. Veel klanten grijpen naar inmenging van voederureum daar de eiwitgrondstoffen als sojaschroot, raapschroot en bierbostel geminimaliseerd worden vanwege extreme prijszetting. Adviesdosering  Voederureum 15-35 gram per dier per dag ingemengd in TMR. 

RUMBUFF is de opvolger van natriumbicarbonaat. Het product is een pensbufferproduct dat is opgebouwd uit slow-release buffergrondstoffen. Hierdoor geeft het een stabieler pensmilieu dan natriumbicarbonaat dat in eens beschikbaar komt. Het effect van deze verdergaande stabilisatie uit zich in een hogere melkgift en hogere gehalten. Proeven uit Ierland en op ons eigen Proefmelkveebedrijf 'De Doorgange' tonen dat ook aan. De buffercapaciteit is 200% van natriumbicarbonaat. Adviesdosering RUMBUFF 100-150 gram per dier per dag. 

Naast Natriumbicarbonaat, Voederureum en RUMBUFF bieden we kosteneffectief een product aan die klauwaandoeningen helpen te voorkomen: kopersulfaat. Hiermee willen we bijdragen aan kostenreductie op het veebedrijf van onze klanten.

Benieuwd naar een vergelijking van alternatieven aangaande behandeling van klauwaandoeningen? Klik dan hier!