TMR-broeiremmer

Klantvragen naar een kosteneffectieve broeiremmer waren aanleiding tot het ontwikkelen van TMR-broeiremmer en het uitvoeren van een experiment.

Daar veel melkveebedrijven doen aan ‘compact voeren’ waardoor het aandeel ‘vrij water’ in het rantsoen toeneemt, neemt gelijktijdig ook de kans op broei toe met voerverliezen en dalende voeropname. Daarnaast zijn een aantal bedrijven op zoek naar een kosteneffectieve oplossing om het gemengde rantsoen broeivrij te maken.

In de zomermaanden is er op veel bedrijven de wens om 1 keer per dag te blijven voeren en in de wintermaanden en in de weekenden bestaat in veel bedrijven de wens om 1 keer per 2 dagen te voeren en de TMR broeivrij te houden.

Om dit te bewerkstelligen zijn broeiremmers nodig. Echter, huidige producten op de markt worden als te duur ervaren. Daarom hebben wij hebben een nieuwe broeiremmer ontwikkeld die een hoge mate van effectiviteit en zuurconcentratie heeft en prijstechnisch veel beter past. Klanten maken reeds 4 jaar gebruik van deze bewezen samenstelling.

Benieuwd hoe klanten dit product ervaren? Lees het hier!


Waarom TMR-Broeiremmer:

 • De meest kosteneffectieve broeiremmer in de markt;
 • De bewezen oplossing voor compact voeren zonder broei;
 • Maakt 1 keer per 2 dagen voeren mogelijk (structureel of weekeinden);
 • Klanten voeren jongvee en droge koeien 1 keer per 3 dagen middels TMR-Broeiremmer;
 • Klanten zetten deze mix reeds volop in met prima resultaten;
 • Ook in zomerhitte gewoon 1 keer per dag voeren i.p.v. 2 keer per dag;
 • Hoog geconcentreerd, geen verdunningstactiek en gegarandeerd > 80% zuren;
 • Geteste optimale combinatie van 9 vrije zuren, zure zouten en glycerolesters;
 • Deze combinatie pakt zowel gisten, bacteriën en schimmels aan;
 • Hierdoor mengsel met maximale effectiviteit in combinatie met en een minimale agressiviteit;
 • Inclusief appelzuur voor goede voeropname en om smaakbederf tegen te gaan;
 • Volledig gecertificeerd: GMP, VLOG-waardig, Securefeed-toegelaten.

Leverantie-eenheid TMR-Broeiremmer:

 • TMR-Broeiremmer wordt geleverd binnen 48 uur in IBC’s met 1250 kg netto.

Adviesdosering TMR-Broeiremmer:

 • 1 liter per ton TMR in koele omstandigheden
 • 2 - 2,5 liter per ton in warme omstandigheden
 • 2 - 2,5 liter per ton bij 1 keer / 2 of 3 dagen voeren

Toepassing in voermengwagen van TMR-Broeiremmer voor effectieve werking:

 • TMR-Broeiremmer mengen met minimaal 200 - 300 liter water in de shovelbak, en vervolgens toevoegen aan de TMR op het moment dat de wagen met ca. 25% is gevuld. Vervolgens kan de voermengwagen verder geladen worden.

Opzet praktijkproef
Op 14 oktober 2020 is op melkveebedrijf ‘De Doorgange’ te Nederbetuwe een proef uitgevoerd met 2 TMR-rantsoenen die gelijktijdig gemaakt en ingezet zijn. Het rantsoen bestond uit ruwvoeders, natte bijproducten en droge grondstoffen met mineralen. Er werd 15 liter water per dier per dag toegevoegd daar het bedrijf aan ‘compact voeren’ doet. Tevens werd structureel 1 keer per 2 dagen gevoerd. De rantsoenen waren identiek met dat verschil dat bij rantsoen 2 per ton TMR 2 liter TMR-broeiremmer werd toegevoegd.

In bovenstaande grafiek zijn de meetresultaten weergegeven. In de proef is duidelijk het verschil tussen de 2 behandelingen te zien. Met TMR-broeiremmer ingemengd is het rantsoen prima 48 uur broeivrij te houden terwijl het niet behandelde rantsoen reeds na 12,5 uur begon te broeien.


Conclusie praktijkproef
In de proef is duidelijk aangetoond dat met TMR-broeiremmer het rantsoen prima 24 uur broeivrij te houden is. Zelfs tot 48 uur is het acceptabel om de veestapel van een op deze wijze behandelde TMR te voorzien. Dit biedt serieuze kansen voor bedrijven die doen aan ‘compact voeren’ en bedrijven die éénmaal per 2 dagen of jongvee/droge koeien éénmaal per 3 dagen willen voeren. Met slechts 2 liter scherp geprijsde broeiremmer per ton TMR zal dit op veel moderne melkveebedrijven kunnen bijdragen aan een kosteneffectieve oplossing van een bestaand probleem.