RUMIBUFFER slow release with Yeast(2)

RUMIBUFFER slow release with Yeast (2)is de opvolger van natriumbicarbonaat. Het product is een pensbufferproduct dat is opgebouwd uit slow-release buffergrondstoffen. Hierdoor geeft het een stabieler pensmilieu dan natriumbicarbonaat dat in eens beschikbaar komt. Het effect van deze verdergaande stabilisatie uit zich in een hogere melkgift en hogere gehalten. In onderstaande grafiek is de slow release werking te zien t.o.v. de controle met geen buffer en t.o.v. natriumbicarbonaat. Proeven uit Ierland en op ons eigen Proefmelkveebedrijf 'De Doorgange' tonen de productie-effecten ook daadwerkelijk aan.  De buffercapaciteit is 150% van natriumbicarbonaat. Adviesdosering RUMIBUFFER slow releaser with Yeast (2) 150-250 gram per dier per dag.

 

Bewust zijn 2 typen gisten toegevoegd die een stimulans zijn voor de pensflora met name in tijden van hittestress. Het beste uit 2 werelden is gekozen:

*Actisaf levende gisten

*Diamond V gist-metabolieten.