FAT-Power bypass vetten

Klanten legden ons meermaals de vraag voor of wij als Cost Effective Feed Solutions een kosteneffectieve bypassvet zouden kunnen leveren. Dit omdat de in de markt aangeboden bypassvetten als te duur worden ervaren. Eén en ander heeft geleid tot de ontwikkeling van de FAT-Power reeks.

Nutritioneel

Nutritioneel is de effectiviteit van de inzet van bypassvet bij melkkoeien en melkgeiten afhankelijk van 2 zaken:

1. Het lactatiestadium

2. De verhouding C16:0 vetzuren t.o.v. C18:1 vetzuren.

Vetzurenverhouding in bypassvet is alles bepalend!

C18:0 vetzuren zijn ongewenst en slecht verteerbaar voor herkauwers.

De optimale verhouding C16:0 t.o.v. C18:1 verschilt per lactatiestadium. In het eerste deel van de lactatie is behoud van conditie en vruchtbaarheid in combinatie met een melkproductiestimulans gewenst (ideale verhouding 60:40-70:30). Na de lactatiepiek is het per bedrijf de individuele keuze die per melkuitbetalingssysteem verschilt of:

*het gewenst is liters in combinatie met gehalten te realiseren (ideale verhouding 70:30) of

*dat de keuze gemaakt wordt voor met name melkvetgehalte-verhoging (ideale verhouding 90:10).

 

Melkgeitenbedrijven kiezen in de transitieperiode voor een bypassvet met de ideale verhouding 60:40 waarbij speciaal voor geiten een reukloze vetvariant is ontwikkeld. Voor de duurmelkers is 90:10 de ideale verhouding. 

FAT-Power reeks Koe (350-600 gram/dier/dag)

Bovenstaande zaken in combinatie met uitgebreide praktijkproeven heeft geresulteerd in de volgende kosteneffectieve reeks:

*FAT-Power 70-30 A voor de 'Allround' groep van 0-350 dgn

*FAT-Power 90-10 P voor 'Production' groep van 100-350 dgn

 

FAT-Power reeks Geit (50-100 gram/dier/dag)

Bovenstaande zaken in combinatie met uitgebreide praktijkproeven heeft geresulteerd in de volgende kosteneffectieve reeks:

*FAT-Power 90-10 P voor 'Production' groep vanaf 50 dgn

 

In onderstaand schema staan alle varianten met productie-effecten en lactatiestadia weergegeven zodat ieder een bij zich passende variant kan selecteren.