TMR-broeiremmer - IBC (1250 kg)

MEEST VERKOCHT, kosteneffectiefst op testbedrijf

Prijs: vanaf € 1045,- per ton (excl. BTW)

Transportprijs: € 58,-/ton (€72,50 per IBC) (excl. BTW)

Aanbieding TMR-Broeiremmer

 • Ontvang een gratis digitale TMR-temperatuurprikpen bij uw bestelling.

Aanleiding tot het ontwikkelen en uittesten van TMR-Broeiremmer:

 1. Veel melkveebedrijven doen aan ‘compact voeren’, waardoor het aandeel ‘vrij water’ in het rantsoen toeneemt, daardoor neemt gelijktijdig ook de kans op broei toe met voerverliezen en dalende voeropname;
 2. Een aantal bedrijven zijn op zoek naar een kosteneffectieve oplossing om het gemengde rantsoen broeivrij te houden;
 3. In de zomermaanden is de wens om 1 keer per dag te blijven voeren en in de wintermaanden en weekenden bestaat op veel bedrijven de wens om 1 keer per 2 dagen te voeren en de TMR broeivrij te houden;
 4. Klantvragen naar een kosteneffectieve broeiremmer, omdat huidige producten in de markt als veel te duur worden ervaren.

Waarom TMR-Broeiremmer:

 • De meest kosteneffectieve broeiremmer in de markt;
 • De bewezen oplossing voor compact voeren zonder broei;
 • Maakt 1 keer per 2 dagen voeren mogelijk (structureel of weekeinden);
 • Klanten voeren jongvee en droge koeien 1 keer per 3 dagen middels TMR-Broeiremmer;
 • Klanten zetten deze mix reeds volop in met prima resultaten;
 • Ook in zomerhitte gewoon 1 keer per dag voeren i.p.v. 2 keer per dag;
 • Hoog geconcentreerd, geen verdunningstactiek en gegarandeerd > 80% zuren;
 • Geteste optimale combinatie van 9 vrije zuren, zure zouten en glycerolesters;
 • Deze combinatie pakt zowel gisten, bacteriën en schimmels aan;
 • Hierdoor mengsel met maximale effectiviteit in combinatie met en een minimale agressiviteit;
 • Inclusief appelzuur voor goede voeropname en om smaakbederf tegen te gaan;
 • Volledig gecertificeerd: GMP, VLOG-waardig, Securefeed-toegelaten.

Leverantie-eenheid TMR-Broeiremmer:

 • TMR-Broeiremmer wordt geleverd binnen 48 uur in IBC’s met 1250 kg netto.

Adviesdosering TMR-Broeiremmer:

 • 1 liter per ton TMR in koele omstandigheden
 • 2 - 2,5 liter per ton in warme omstandigheden
 • 2 - 2,5 liter per ton bij 1 keer / 2 of 3 dagen voeren

Toepassing in voermengwagen van TMR-Broeiremmer voor effectieve werking:

 • TMR-Broeiremmer mengen met minimaal 200 - 300 liter water in de shovelbak, en vervolgens toevoegen aan de TMR op het moment dat de wagen met ca. 25% is gevuld. Vervolgens kan de voermengwagen verder geladen worden.

Praktijkproef

Op 14 oktober is op melkveebedrijf ‘De Doorgange’ in Nederbetuwe een proef uitgevoerd met 2 TMR-rantsoenen die gelijktijdig gemaakt en ingezet zijn. Het rantsoen bestond uit ruwvoeders, natte bijproducten en droge grondstoffen met mineralen. Er werd 15 liter water per dier per dag toegevoegd omdat het bedrijf aan ‘compact voeren’ doet. Tevens wordt structureel 1 keer per 2 dagen gevoerd. De rantsoenen waren identiek met dat verschil dat bij rantsoen 2 per ton TMR 2 liter TMR-Broeiremmer werd toegevoegd.

Conclusie praktijkproef

In de proef is duidelijk aangetoond dat met TMR-Broeiremmer het rantsoen prima 24 uur broeivrij te houden is. Zelfs tot 48 uur is het acceptabel om de veestapel van een op deze wijze behandelde TMR te voorzien. Dit biedt serieuze kansen voor bedrijven die doen aan ‘compact voeren’ en bedrijven die éénmaal per 2 dagen of jongvee/droge koeien éénmaal per 3 dagen willen voeren. Met slechts 2 liter product per ton, waarbij het product zeer scherp geprijsd is, zal dit op veel moderne melkveebedrijven kunnen bijdragen aan een kosteneffectieve oplossing van een bestaand probleem.